POLBIO kontakt!!!

Wszystkich zainteresowanych kontaktem ze stowarzyszeniem POLBIO zapraszamy do nadsyłania maili na adres: 2013polbio@gmail.com