POLBIO Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii

24.01.2013 r. powstało stowarzyszenie POLBIO- Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii z siedzibą w Łodzi. Założycielami Towarzystwa są przedsiębiorcy z branży bioenergii- producenci biomasy, prywatni inwestorzy. Towarzystwo ma wspierać prywatnych przedsiębiorców produkujących, transportujących, przetwarzajacych, jak również skupujących biomasę. Do głównych zadań stowarzyszenia zaliczono: propagowanie zrównoważnonego wykorzystania biomasy i bioenergii, inspirowanie tworzenia oraz nowelizacji korzystnych dla producentów biomasy rozwiązań prawnych, oraz działalność informacyjna i szkoleniowa.