Kwalifikacje BRAKARSKIE

Posiadam kwalifikacje brakarskie niezbędne do klasyfikowania drewna okrągłego pod kątem wymagań URE dotyczących biomasy drzewnej. Jestem otwarta na współpracę!

POLBIO Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii

24.01.2013 r. powstało stowarzyszenie POLBIO- Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii z siedzibą w Łodzi. Założycielami Towarzystwa są przedsiębiorcy z branży bioenergii- producenci biomasy, prywatni inwestorzy. Towarzystwo ma wspierać prywatnych przedsiębiorców produkujących, transportujących, przetwarzajacych, jak również skupujących biomasę. Do głównych zadań stowarzyszenia zaliczono: propagowanie zrównoważnonego wykorzystania biomasy i bioenergii, inspirowanie tworzenia oraz nowelizacji korzystnych dla producentów biomasy rozwiązań prawnych, oraz działalność informacyjna i szkoleniowa.